EN: Send your song to HiteFalas.com by contacting us via email: hitefalas(at)gmail.com
SQ: Dergo muziken tuaj tek HiteFalas.com duke na kontaktuar ne emailin: hitefalas(at)gmail.com
Albumi/Titulli/Artisti Ndegjo Online
Kthehu...
001. Surja - Fatiha.mp3
002. Surja - Bekare.mp3
003. Surja - Ali Imran.mp3
004. Surja - Nisa.mp3
005. Surja - Maide.mp3
006. Surja - Enam.mp3
007. Surja - Araf.mp3
008. Surja - Enfal.mp3
009. Surja - Teube.mp3
010. Surja - Junus.mp3
011. Surja - Hud.mp3
012. Surja - Jusuf.mp3
013. Surja - Rrad.mp3
014. Surja - Ibrahim.mp3
015. Surja - Hixhr.mp3
016. Surja - Nahl.mp3
017. Surja - Isra.mp3
018. Surja - Kehf.mp3
019. Surja - Merjem.mp3
020. Surja - Taha.mp3
021. Surja - Enbija.mp3
022. Surja - Haxhxh.mp3
023. Surja - Muminun.mp3
024. Surja - Nur.mp3
025. Surja - Furkan.mp3
026. Surja - Shuara.mp3
027. Surja - Neml.mp3
028. Surja - Kasas.mp3
029. Surja - Ankebut.mp3
030. Surja - Rum.mp3
031. Surja - Lukman.mp3
032. Surja - Sexhde.mp3
033. Surja - Ahzab.mp3
034. Surja - Sebe.mp3
035. Surja - Fatir.mp3
036. Surja - Ja_Sin.mp3
037. Surja - Saffat.mp3
038. Surja - Sad.mp3
039. Surja - Zumer.mp3
040. Surja - Gafir.mp3
041. Surja - Fusilet.mp3
042. Surja - Shura.mp3
043. Surja - Zuhruf.mp3
044. Surja - Duhan.mp3
045. Surja - Xhathije.mp3
046. Surja - Ahkaf.mp3
047. Surja - Muhammed.mp3
048. Surja - Feth.mp3
049. Surja - Huxhurat.mp3
050. Surja - Kaf.mp3
051. Surja - Dharijat.mp3
052. Surja - Tur.mp3
053. Surja - Nexhm.mp3
054. Surja - Kamer.mp3
055. Surja - Rrahman.mp3
056. Surja - Uakia.mp3
057. Surja - Hadid.mp3
058. Surja - Muxhadele.mp3
059. Surja - Hashr.mp3
060. Surja - Mumtehine.mp3
061. Surja - Saff.mp3
062. Surja - Xhumua.mp3
063. Surja - Munafikun.mp3
064. Surja - Tegabun.mp3
065. Surja - Talak.mp3
066. Surja - Tahrim.mp3
067. Surja - Mulk.mp3
068. Surja - Kalem.mp3
069. Surja - Hakka.mp3
070. Surja - El-Mearixh.mp3
071. Surja - Nuh.mp3
072. Surja - Xhinn.mp3
073. Surja - Muzemil.mp3
074. Surja - Mudeththir.mp3
075. Surja - Kijame.mp3
076. Surja - Insan.mp3
077. Surja - Murselat.mp3
078. Surja - Nebe.mp3
079. Surja - Naziat.mp3
080. Surja - Abese.mp3
081. Surja - Tekuir.mp3
082. Surja - Infitar.mp3
083. Surja - Mutafifin.mp3
084. Surja - Inshikak.mp3
085. Surja - Buruxh.mp3
086. Surja - Tarik.mp3
087. Surja - Ala.mp3
088. Surja - Gashije.mp3
089. Surja - Fexhr.mp3
090. Surja - Beled.mp3
091. Surja - Shems.mp3
092. Surja - Lejl.mp3
093. Surja - Duha.mp3
094. Surja - Inshirah.mp3
095. Surja - Tin.mp3
096. Surja - Alek.mp3
097. Surja - Kadr.mp3
098. Surja - Bejine.mp3
099. Surja - Zilzal.mp3
100. Surja - Adijat.mp3
101. Surja - Karia.mp3
102. Surja - Tekathur.mp3
103. Surja - Asr.mp3
104. Surja - Humeze.mp3
105. Surja - Fil.mp3
106. Surja - Kurejsh.mp3
107. Surja - Maun.mp3
108. Surja - Keuther.mp3
109. Surja - Kafirun.mp3
110. Surja - Nasr.mp3
111. Surja - Mesed.mp3
112. Surja - Ihlas.mp3
113. Surja - Felek.mp3
114. Surja - Nas.mp3


Lajmet e fundit nga Maqedonia | Poezi Dashurie | Celebrities without makeup | Shiko Tv Shqip